Algemene Voorwaarden

1. Acceptatie en Toepassingen
2. Aanbod en Conclusie van het Contract
3. Levering
4. Prijs en Verzendvoorwaarden
5. Betaling
6. Leveringsvoorwaarden
7. Garantie en Aansprakelijkheid
8. Frabrieksgarantie
9. Eigendomsrechten
10. Ruilen/retourneren van product

11.Toegepaste Rechten
12. Slotbepalingen

1. Acceptatie en Toepassingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Valley Electronics AG (hierna: "leverancier") in de online-shop van de leverancier website https://www.ch.daysy.me, met inbegrip van alle contracten, de levering en diensten ontstaan door orders geplaatst door particulieren (hierna "de klant") via de online-shop van de leveranciers website https://www.ch.daysy.me

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de voorwaarden van de leverancier en distributeur in Nederland.

Je kunt contact opnemen met de Nederlandse distributeur en customer service Patricia Dijkema in Amersfoort, voor vragen en hulp op werkdagen van 9 tot 17 uur 06 - 57 58 68 44. Per e-mail 7 dagen in de week binnen 24 uur antwoord. info@nl.daysy.me

In geval de telefoon niet beantwoord wordt, graag een e-mail naar info@nl.daysy.me 

Daysy is een product van Valley Electronics AG, Marienstrasse 16 , CH-8003 Zurich, Switzerland. Commercial Registry: Canton of Zurich CHE-100.735.881

2. Aanbod en Conclusie van het Contract

2.1 De presentatie van de producten in de online winkel vertegenwoordigt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om orders te plaatsen en is onderhevig aan fouten.

2.2 Informatie, beschrijvingen en toelichtingen op de website zijn niet vrijblijvend, tenzij de leverancier ze uitdrukkelijk heeft omschreven als vrijblijvend schriftelijk.

2.3  Door te klikken op de knop "Complete Order" in de online-shop, de klant stuurt een bindende order voor de op de bestelpagina producten. De bevestiging van uw bestelling vindt plaats gelijktijdig met de aanvaarding van de bestelling direct na het verzenden van een automatische e- mail. De koopovereenkomst komt tot stand met deze e-mail bevestiging.

2.4 De gebruikers omschrijving zijn in 'begrijpbaar' Engelse taal. Per mail ontvangt de koper informatie en gebruiksaanwijzing in het Nederlands.

2.5 Overeenkomsten tussen de verkoper en de klant moet schriftelijk worden ingediend. Dit geldt ook voor de voorbereidende functie van het vereiste van de schriftelijke vorm zelf.

3. Levering

3.1 De omvang van de vraag en van de diensten in verband daarmee moet in overeenstemming zijn met de schriftelijke opdrachtbevestiging van de verkoper. Wijzigingen van de omvang van de leveringen en diensten vereisen een schriftelijke overeenkomst tussen de klant en verkoper.

3.2 The supplier remains to have the unrestricted property and copy right of all delivered documents.

4. Prijs en Leveringsvoorwaarden

De in de online shop prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten of aangepaste kosten voor leveringen binnen Nederland en België. Prijzen zijn onderhevig aan verandering. Er vindt geen teruggave plaats indien product prijs (tijdelijk) is aangepast.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De klant kan kiezen tussen betaling met credit card, Paypal of Pay in Advance = Vooruitbetaling. In de bevestigingsmail staat het banknummer en de tenaamstelling vermeld. 

5.2 Bij betaling per factuur / vooruitbetaling, is verschuldigd binnen 14 dagen, vervolgens ontvangt u het product. Na deze periode verloopt de opdracht.

5.3 Een afwikkeling van claims door de klant is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Valley Electronics.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 Bezorging en service geschied binnen Nederland en België met PostNL of DPD. De Nederlandse Distributeur voor Daysy is Fertility Expert Patricia Dijkema is uw aanspreekpunt. Patricia Dijkema Euroweg 100, 3825HD Amersfoort - info@nl.daysy.me - www.nl.daysy.me 

6.2 Levering geschied meetal binnen 2 - 3 werkdagen na ontvangst van betaling. In geval van vertraagde levering ontvangt u een informatieve email van de Nederlandse distributeur. In geval van ziekte, vakanties of familieomstandigheden kan levering vertraagd zijn, uiteraard ontvangt u in die gevallen bericht. De Nederlandse distributeur is afhankelijk van de post en mocht er door omstandigheden daar vertraging zijn kan uw pakket langer onderweg zijn. Via de verkregen track en trace code kunt u de levering volgen.

6.3 Met de levering van het product, worden alle voordelen en risico's overgedragen aan de klant.

7. Garantie en Aansprakelijkheid

7.1 De garantie is onderhevig aan wettelijke bepalingen. Eventuele aanvullende garanties van de fabrikant worden niet verstrekt.

7.2 The supplier shall only be liable for direct damage in cases of gross negligence. Liability for medium and light negligence is expressly excluded. Also, the liability for any indirect damages is excluded. Limitations do not affect product liability claims by the customer. The limitations of liability do not apply to bodily injury, damage to health or loss of life of the customer.

8. Fabrieksgarantie

8.1 Guarantee for daysy® (hereinafter “device “)
daysy® consists of modern materials and high quality components that have been developed and processed with high quality standards. Each device has been controlled and tested before being shipped out to the customer. The manufacturer therefore guarantees that daysy® stay free from defects of materials or manufacturing.

8.2 De garantie periode gaat in vanaf de dag van aankoop van een nieuw product van een geautoriseerde distributeur naar de klant. Fabrieksgarantie is 2 jaar.

8.3 In geval van gebreken, garandeert de fabrikant gratis reparaties of vervanging binnen de garantieperiode van 2 jaar na aankoop. De uitwisseling van het apparaat voor een nieuwe of terugbetaling van het aankoopbedrag vind plaats tussen de koper en Daysy Nederland. Het defecte product dient door de koper teruggestuurd te worden naar de verkoper (Daysy Nederland). Verdere aanspraken, in geval van verliezen en schade, met inbegrip van de follow-up gevolgschade, is uitgesloten. Indirecte schade wordt niet gedekt door de garantie. 

8.4  Niet onder de garantie zijn schade als gevolg van onjuist gebruik, reiniging, behandeling of opslag. Garantie vervalt door het openen van het apparaat, tevens schade aan het toestel label of andere externe invloeden.

8.5  Garantieclaims zijn alleen geldig wanneer de klant het defect meldt aan Daysy Nederland onmiddellijk per mail binnen 2 weken na deze ontdekking van het defect. Gebruik moet worden stopgezet na de realisatie van het defect. Het apparaat moet worden teruggestuurd naar Daysy Nederland liefst per aangetekende post, in de originele verpakking met alle geleverde toebehoren en de batterij in Daysy zoals geplaatst.

8.6  Deze garantie geeft geen recht op garantiebeperking met betrekking tot aanvullende prestaties, prijsverlaging, terugtrekking en schade, naar waar de cliënt wettelijk recht op heeft.

9. Eigendomsrechten

9.1 Het geleverde product blijft eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen uit hoofde van dit contract is voldaan (met inbegrip van alle lopende rekening van de betalingsbalans claims). Zolang recht van eigendom is met de verkoper, is de klant verboden dwingend of de overdracht van de eigendom van de goederen tot zekerheid, met wederverkoop alleen binnen het kader van een goede bedrijfsvoering operatie te klant is toegestaan hierbij wijst elke vorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop of andere wettelijke gronden (bijvoorbeeld verzekeringsclaims en schadeclaims) met betrekking tot de producten die onder eigendomsvoorbehoud aan de leverancier (inclusief alle lopende rekening van de betalingsbalans claims). Als er andere regelingen die nodig zijn voor de rechtsgeldigheid van de motivering van het eigendomsvoorbehoud of de overdracht van de claims zijn, is de klant verplicht om de nodige maatregelen voor de verkoper te voldoen. Voor elke verkoop registraite, geeft de klant hierbij zijn toestemming voor de registratie. 

9.2 De klant is verplicht om het tegen het risico van brand, diefstal en andere vormen van schade geleverde goederen naar behoren te verzekeren.   

10. Ruilen/retourneren van product.

10.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over Daysy. Mocht u desondanks Daysy zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen onder volgende voorwaarden:
10.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Daysy mag niet in gebruik zijn genomen, batterij mag dus NIET in Daysy gezet worden, Daysy mag niet aan een DaysyView App account gekoppeld zijn. Indien koper van zijn recht tot retourneren gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd en ongebruikt in de originele staat en verpakking aan Patricia Dijkema, Euroweg 100, 3825HD Amersfoort retourneren. Koper maakt per e-mail kenbaar dat Daysy retour gestuurd is. Koper dient tevens het serienummer en het cvs file te overleggen ter controle door een e-mail naar info@nl.daysy.me vanuit de app te sturen. Zonder deze gegevens vindt geen teruggave van het aankoopbedrag plaats.
10.3 De Nederland distributeur accepteert uitsluitend retouren waarvoor deze instructies zijn gevolgd. Routouren die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen of waar een beschadiging of gebruik is ontdekt worden niet geaccepteerd.
10.4 Indien voor het retour sturen portokosten aan de distributeur berekend worden. Wordt het bedrag van het terug te storten bedrag ingehouden.
10.5 Retourzending zal na ontvangst per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag, min de portokosten, stort de distributeur binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is. Indien het rekeningnummer niet bekend is dient de koper die per mail te overleggen.

10.6 Na het verstrijken van deze 14 dagen, of als hij reeds in gebruik is genomen, is de Nederlandse distributeur niet verplicht het product terug te nemen. 

11. Toegepaste Rechten

10.1 Exclusieve plaats van jurisdiction is de leveranciers bedrijfsplaats.

10.2 Alle contractuele betrekkingen worden beheerst door Zwitsers recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen. 

12. Slot Bepalingen

11.1  Wijzigingen en / of de bijlagen bij de overeenkomst moeten schriftelijk worden ingediend. Dit geldt ook voor de voorbereidende functie van het vereiste van de schriftelijke vorm zelf.

11.2  De ongeldigheid of ineffectiviteit, indien aanwezig, van een of meer bepalingen van het huidige contract, om welke reden dan ook, zal niet de ongeldigheid of ineffectiviteit van het huidige contract veroorzaken, het resterende deel zal van kracht blijven. Als er clausules gevonden worden die ongeldig of onuitvoerbaar zijn, zullen ze worden vervangen door nieuwe geldige clausules die in overeenstemming zijn met de juridische en economische betekenis van de ongeldige bepaling. Een daarvan is om analoog te gaan werken in gevallen van contractuele hiaten.

Zurich, 2015